Cwestiynau Cyffredin - Grŵp Enw Da Sino

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Beth yw'r cyfnod gwarant y peiriant?

Un blwyddyn. Ac eithrio rhannau gwisgo, byddwn yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw rhad ac am ddim ar gyfer y rhannau a ddifrodwyd a achosir gan weithredu arferol o fewn warant. Nid yw'r warant yn cwmpasu traul oherwydd camdriniaeth, camddefnyddio, damwain neu newid neu atgyweiriadau heb awdurdod. Bydd newydd yn cael ei gludo i chi ar ôl llun neu dystiolaeth arall yn cael eu darparu.

Pa wasanaeth y gallwch ei ddarparu cyn werthiannau?

Yn gyntaf, gallwn gyflenwi y peiriant mwyaf addas yn ôl eich gallu. Yn ail, Ar ôl cael eich dimensiwn gweithdy, gallwn ddylunio cynllun peiriant gweithdy i chi. Yn drydydd, gallwn ddarparu cymorth technegol cyn ac ar ôl gwerthu.

Sut allwch chi warantu y gwasanaeth ar ôl gwerthu?

Gallwn anfon peirianwyr i arwain y gosod, comisiynu, a hyfforddiant yn ôl y cytundeb gwasanaeth rydym yn ei lofnodi.

EISIAU I WEITHIO GYDA NI?


WhatsApp Online Chat !